BUDŻET OBYWATELSKI W MIEŚCIE JANOWIEC WIELKOPOLSKI NA 2019 ROK

Drodzy mieszkańcy! Zakończyło się głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Janowca Wielkopolskiego do zapoznania się z WYNIKAMI. Dziękujemy za tak duże zaangażowanie, zarówno ze strony zgłaszających projekty jak i głosujących.

Wyniki
 • Kampania informacyjno-edukacyjna
  27.04.2018
 • Zgłaszanie projektów
  15.05.2018
  15.09.2018
 • Weryfikacja zgłoszonych projektów
  16.09.2018
  25.09.2018
 • Prezentacja projektów
  28.09.2018
 • Głosowanie
  01.10.2018
  29.10.2018
 • Ogłoszenie wyników
  30.10.2018
Herb

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Witamy na platformie Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.

To już kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego w jakiej mieszkańcy Miasta Janowiec Wielkopolski mają możliwość wyboru projektów, które będą realizowane w kolejnym roku. Pula środków jaka została wydzielona z budżetu gminy na realizację zadań, które wygrają w ramach głosowania, wynosi aż 70 000 zł . Zachęcamy do czynnego udziału i współdecydowania o rozwoju naszego miasta!

DLACZEGO WARTO AKTYWNIE UCZESTNICZYĆ W BUDŻECIE OBYWATELSKIM

Wspólne decydowanie o zmianach w najbliższym otoczeniu - to właśnie najważniejsza idea Budżetu Obywatelskiego.

Trzy
powody

Ideą powstania Budżetu Obywatelskiego w naszej gminie była chęć oddania głosu mieszkańcom. Właśnie dzięki czynnemu uczestnictwu, poprzez zgłaszanie albo głosowanie, można mieć realny wpływ na projekty jakie zostaną zrealizowane w kolejnym roku, a co za tym idzie realnie przyczynić się do zmian zachodzących w naszym mieście.

Oddaj swój głos

Aktualny harmonogram

budżetu obywatelskiego

 • Kampania informacyjno-edukacyjna 27.04.2018
 • Zgłaszanie projektów 15.05.2018
  15.09.2018
 • Weryfikacja zgłoszonych projektów 16.09.2018
  25.09.2018
 • Prezentacja projektów 28.09.2018
 • Głosowanie 01.10.2018
  29.10.2018
 • Ogłoszenie wyników 30.10.2018

Zgłoszone projekty

Projekt nr 1

Montaż muld zwalniających na ul. E. Orzeszkowej, Kl. Janickiego, A. Mickiewicza oraz doposażenie strefy rekreacyjnej przy ul. E. Orzeszkowej.

6 szt muld spowalniających po 2 na każdą z ulic (K. Janickiego, A. Mickiewicza, E. Orzeszkowej) oraz znaki pionowe. Lustro na skrzyżowaniu ulic K. Janickiego i E. Orzeszkowej do bezpiecznego wyjazdu z ul. E. Orzeszkowej, utworzenie skweru rekreacyjnego z podmurówki, kostki brukowej oraz 4 ławek.

więcej
Projekt nr 2

Utworzenie placu zabaw na ulicy Świerkowej/Leśnej.

Zadanie ma polegać na stworzeniu placu zabaw dla dzieci w miejscu, w którym kiedyś taki plac się znajdował, tj. na ulicy Świerkowej/Leśnej.

więcej
Projekt nr 3

Rozbudowa i renowacja boisk do siatkówki plażowej.

Zadanie ma polegać na utworzeniu trzeciego boiska do siatkówki plażowej, wymianie piasku, zakupie i zamontowaniu wyposażenia boisk oraz budowie wiaty drewnianej częściowo zabudowanej służącej do magazynowania sprzętu.

więcej
Projekt nr 4

Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy 3 Maja”.

Zadanie ma polegać na przygotowaniu dokumentacji projektowej do budowy sygnalizacji świetlnej przy przejściach dla pieszych w obrębie skrzyżowania koło przedszkola na ulicy 3 Maja. Potrzeba stworzenia takiej infrastruktury wynika z tego, że miejsce to charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu pojazdów i pieszych, zwłaszcza dzieci szkolnych. W miejscu tym dochodziło do wypadków, potrąceń i kolizji.

więcej
Projekt nr 5

Doświetlenie przejść dla pieszych.

Zadanie ma polegać na doświetleniu przejść dla pieszych, co podniesie poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

więcej
Projekt nr 6

Zakup szafek szkolnych dla uczniów Szkoły Podstawowej.

Zakup szafek do przechowywania pomocy dydaktycznych dla dzieci – uczniów Szkoły Podstawowej w Janowcu Wielkopolskim

więcej
Projekt nr 7

Doposażenie stadionu.

Zadanie ma na celu podnieść poziom bezpieczeństwa, estetykę obiektu oraz jakość szkoleń organizowanych na stadionie. W planach jest wymiana 4 stałych bramek – zakup przenośnych (dużych, średnich i małych), zakup sprzętu do pielęgnacji murawy oraz zakup mebli i sprzętu nagłośnienia.

więcej
Projekt nr 8

Doposażenie placu zabaw oraz Orlika.

Zadanie polega na wymianie zużytych elementów zabawowych na istniejącym placu zabaw w parku oraz zakupie nowych elementów (np. stół do tenisa stołowego i stół do gry w piłkarzyki - stoły do montażu na zewnątrz) - z możliwością montażu ich w parku lub przy Orliku

więcej