BUDŻET OBYWATELSKI

Wyniki głosowania

Nr
Nazwa projektu
Głosy
Planowany budżet
Przyjęty budżet
Podgląd
1
Montaż muld zwalniających na ul. E. Orzeszkowej, Kl. Janickiego, A. Mickiewicza oraz doposażenie strefy rekreacyjnej przy ul. E. Orzeszkowej.
24
45000,00 zł
45000,00 zł
2
Utworzenie placu zabaw na ulicy Świerkowej/Leśnej.
53
70000,00 zł
70000,00 zł
3
Rozbudowa i renowacja boisk do siatkówki plażowej.
35
57000,00 zł
57000,00 zł
4
Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy 3 Maja”.
376
70000,00 zł
70000,00 zł
5
Doświetlenie przejść dla pieszych.
121
70000,00 zł
70000,00 zł
6
Zakup szafek szkolnych dla uczniów Szkoły Podstawowej.
114
70000,00 zł
70000,00 zł
7
Doposażenie stadionu.
370
70000,00 zł
70000,00 zł
8
Doposażenie placu zabaw oraz Orlika.
56
70000,00 zł
70000,00 zł
8

LICZBA ZGŁOSZONYCH
PROJEKTÓW

Ogólnie liczba wszystkich projektów zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego

1237

LICZBA ODDANYCH
GŁOSÓW ŁĄCZNIE

Tyle osób oddało swój głos na wybrany przez siebie projekt w ramach budżetu obywatelskiego

1149 88

LICZBA GŁOSÓW
WAŻNYCH/NIEWAŻNYCH

Stosunek oddanych głosów ważnych do głosów nieważnych

633 516

STOSUNEK GŁOSÓW
KOBIETY / MĘŻCZYŹNI

Stosunek liczby głosów oddanych przez kobiety do liczby głosów oddanych przez mężczyzn

37%
0-30
26%
30-45
16%
46-60
19%
60+

WIEK GŁOSUJĄCYCH

Liczba osób głosujących w budżecie obywatelskim przedstawiona w poszczególnych kategoriach wiekowych

}